ActosDestacadosEste de Europa

Concentració 9 setembre, Valencia

De los compañeros de «Plataforma anti-OTAN i contra la Guerra – País Valencià per la Pau» hemos recibido el siguiente reportaje de la Concentración celebrada el pasado sábado 9 de septiembre y que habíamos anunciado AQUÍ:


Col·lectius, persones solidàries amb la lluita antifeixista i contra la guerra, ens congregàrem a la plaça de l’ajuntament de València el passat 9 de setembre per mostrar la nostra solidaritat amb el poble del Donbass i les seus repúbliques populars de Donetsk i de Lugansk.

La convocatòria realitzada per la Plataforma País Valencià per la pau, contra l’OTAN i contra la guerra engegà amb un minut de silenci en memòria del líder de la República Popular de Donetsk, Alexander Zajartxenko, assassinat el passat 31 d’agost en un atemptat terrorista, per tots els lluitadors antifeixistes caiguts a la guerra civil ucraïnesa i per tots els civils assassinats sota el foc de l’exèrcit ucraïnès. 

Comptàrem amb la participació d’una delegació de Blagoe Delo, una associació de la comunitat de refugiats del sudest ucraïnès bolcada a l’ajut solidari amb el Donbass, amb el PCPE, el PCE m-l, el PCPV, el PCOE i el MAS que llegiren els seus comunicats de solidaritat internacionalista.

La tolerància amb el feixisme a Europa té a Ucraïna la seua màxima expressió, on les autoritats europees no sembla que estiguin gens preocupades per la nazificació d’Ucraïna               , la repressió a la comunitat russòfona, l’entrenament de grups neonazis paramilitars, la guerra al sudest ucraïnès, etc. Després de donar suport al colp d’estat de l’euromaidan, amb el qual els nazis prengueren el poder, aquesta Unió Europea no ha deixat de tractar a Ucraïna com un aspirant predilecte a membre, sota l’especial designi de la seua integració a l’OTAN, requisit juntament amb el sotmetiment al FMI per ingressar a l’Europa del Capital.                         

No sembla que tinga cap importància la corrupció generalitzada i desmesurada del govern ucraïnès , la destrucció de cases per l’artilleria de l’exèrcit ucraïnès, ni els allistaments forçosos, les pallisses als carrers, la destrucció de monuments, ni les violacions de dones, ni les condicions de vida dels infants als refugis de bombardeig, ni les declaracions obertament racistes, feixistes i genocides per part de les autoritats ucraïneses amb el seu tracte envers les repúbliques del Donbass i la comunitat russòfona.                        

Tot i això els antifeixistes sabem prou bé la importància de la resistència front al feixisme per viure en llibertat, perquè de no ser per l’heroica resistència antifeixista del Donbass ara mateix el feixisme hauria crescut encara més a Europa.

Després dels continus intents de promocionar i alimentar el feixisme a Europa per part dels capitalistes, l’esquerra no està sabent respondre d’una manera organitzada i coherent amb l’amenaça que suposa.

Crida l’atenció la nul·la resposta de l’esquerra institucional espanyola, més preocupada per les qüestions identitàries, les formalitats, el reformisme socialdemòcrata i el ball dels sondejos d’intenció  de vot que per construir un front polític preparat per fer front el feixisme i la virulenta crisis irresolta a la qual és immers el capitalisme occidental. 

Quant pesa més l’adaptació al capitalisme i les seues necessitats mercantils que la determinació per un món en pau, sabem que s’està alimentant al sistema que produeix les desigualtats, el feixisme i la guerra.


Consta l’acte del passat 9 de setembre com un avís per a navegants, una demostració de les prioritats de cadascú.

Un petit grup de nacionalistes d’extrema dreta ucraïnesos intentaren intimidar-nos a la plaça de l’ajuntament. És clar que no ho aconseguiren.

A ciutats com València les associacions ucraïneses es mouen amb total impunitat a l’hora de recaptar fons per a batallons nazis d’Ucraïna, a l’hora de vigilar als ucraïnesos que no combreguen amb el discurs imposat per Kíev, a l’hora de fer actes religiosos amb combatents ucraïnesos de permís o amb excombatents ferits o retirats i a l’hora de demanar subvencions oficials per a actes folklòrics amb els quals finançar-se. 

Després no ens sorprenguem per la coordinació entre feixistes ucraïnesos i feixistes espanyols.

No passaran!

Gràcies a totes les persones que han estat donant suport aquesta iniciativa.

A la lluita ens trobarem i a la lluita hi som!!!

(Castellano)

Colectivos y personas solidarias con la lucha antifascista, y contra la guerra,  nos congregamos en la plaza del  ayuntamiento de Valencia el pasado 9 de septiembre para mostrar nuestra solidaridad con el pueblo del Donbass y sus repúblicas populares de Donetsk y de Lugansk.

 La convocatoria realizada desde la Plataforma País Valencià per la pau, contra la OTAN i contra la guerra arrancó con un minuto de silencio en memoria del líder de la República Popular de Donetsk, Alexander Zajarchenko, asesinado el pasado 31 de agosto mediante un atentado, por todos los luchadores antifascistas caídos en la guerra civil ucraniana y por todas las personas civiles asesinadas bajo fuego del  ejército ucraniano.

Contamos con la participación de una delegación de Blagoe Delo, una asociación de la comunidad de refugiados  del  sureste ucraniano volcada a la ayuda solidaria con el Donbass, con el PCPE, el PCE m-l, el PCPV, el PCOE y el MAS que leyeron sus comunicados de solidaridad internacionalista.

La tolerancia con el fascismo en Europa tiene en Ucrania su máxima expresión donde a las autoridades europeas no parecen preocuparles la nazificación de ucrania, la represión a la comunidad rusófona, el entrenamiento de grupos neonazis paramilitares, la guerra en el sureste ucraniano, etc. Tras apoyar el golpe de estado en Kiev del  euromaidán, con el que los nazis alcanzaron el poder , esta Unión Europa no ha cesado de tratar a Ucrania como un aspirante predilecto a entrar en la Unión Europea, bajo el especial designio de su integración en la OTAN, requisito junto con el sometimiento al FMI para ingresar en la Europa del Capital.

No parece importar la corrupción generalizada y desmesurada del gobierno ucraniano, la destrucción de las casas por la artillería del ejército ucraniano, ni los alistamientos forzosos, las palizas en las calles, la destrucción de monumentos, ni las violaciones de mujeres, ni las condiciones de vida de los niños en los refugios de bombardeo, ni las declaraciones racistas, fascistas y genocidas por parte de las autoridades ucranianas en su trato hacia las repúblicas del Donbass y la comunidad rusófona. 

Pero los antifascistas sabemos muy bien la importancia de la resistencia frente al fascismo para vivir en libertad, porque de no ser  por la heroica resistencia antifascista del Donbass ahora mismo el fascismo habría crecido aún más en Europa.

Tras los continuos intentos de promocionar y alimentar el fascismo en Europa por parte de los capitalistas la izquierda no está sabiendo responder de manera organizada y coherente con la amenaza que supone.

Resulta llamativa la nula respuesta de la izquierda institucional española, más preocupada por las cuestiones identitarias, las formalidades, el reformismo socialdemócrata y el baile de los sondeos de intención de voto que por construir un frente político preparado para encarar el fascismo y la virulenta crisis irresoluta en la que está inmerso el capitalismo occidental.

Cuando pesa más la adaptación al capitalismo y sus necesidades mercantiles que la determinación por un mundo en paz sabemos que se está alimentando al sistema que produce las desigualdades, el fascismo y la guerra.

Conste el acto del pasado 9 de septiembre como un aviso a navegantes, una demostración de las prioridades de cada cual. 

Un pequeño grupo de nacionalistas de extrema derecha ucranianos intentó intimidarnos en la plaza del ayuntamiento. Por supuesto no lo consiguieron.

En ciudades como Valencia las asociaciones ucranianas se mueven con total impunidad a la hora de recaudar fondos para batallones nazis ucranianos, a la hora de vigilar a los ucranianos que no comulgan con el discurso impuesto desde Kiev, a la hora de hacer misas con combatientes ucranianos  de permiso o con excombatientes  heridos o retirados y a la hora de pedir subvenciones oficiales para actos folclóricos con los que financiarse.

Luego no nos sorprendamos por la coordinación entre fascistas ucranianos y fascistas españoles.

¡ No pasarán !

Gracias a todas las personas que han estado apoyando esta iniciativa.
En la lucha nos encontramos  y en la lucha seguimos. 

Comments are closed.